DM Portrait Pro 10.0
      standalone software ยอดฮิต ที่มีผู้ใช้งานจริงในวงการถ่ายภาพมากสุดในประเทศไทย เพื่อตกแต่งภาพบุคคลสำหรับงานร้านถ่ายภาพโดยเฉพาะ เป็นภาษาไทยทุกขั้นตอน มีฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับงานร้านถ่ายภาพครบครัน เช่น แต่งภาพบุคคลอัตโนมัติ เปลี่ยนฉากหลัง เปลี่ยนเสื้อ ระบายภาพขาวดำเป็นสี จัดแพกเกจรูป ฯลฯ ใช้งานง่าย สะดวก คิดค้นและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย วางตลาดมาแล้วกว่า 10 ปี ปัจจุบันพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 10.0 ในไทยจัดจำหน่ายในแบรนด์ ดิจิตอล มาสเตอร์ (DM) และจำหน่ายไปยังต่างประเทศในชื่อ Imaging Pro มาพร้อมโปรแกรม DM PhotoSet 4.0 และ DM PhotoCalendar 2.0
รายละเอียดโปรแกรม

DM Viewpoint 1.2

    standalone software สำหรับร้านถ่ายภาพยุคดิจิตอล เพื่อใช้สำหรับรับงานสั่งอัดภาพจากไฟล์ดิจิตอลของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถคำนวนราคา ซูมตัดส่วน ใส่เอฟเฟคต์ ต่าง ๆ ใส่กรอบภาพได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมจะจัดการทำไฟล์ภาพพร้อมปริ้นท์ให้ตรงกับที่ลูกค้าปรับ โดยอัตโนมัติ พร้อมคิดราคาให้
รายละเอียดโปรแกรม

DM Portrait Pro Plugin 2.0
    โปรแกรมตกแต่งภาพ พอร์ทเทรทโปร เวอร์ชั่นปลั้กอินสำหรับโฟโต้ชอป 7.0 และ CS โดยจะเพิ่มฟิลเตอร์แต่งภาพบุคคลอัตโนมัติและเพิ่มเครื่องมือไปในโฟโต้ชอป เพื่อให้ร้านถ่ายภาพเมืองไทยใช้งานได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะ
รายละเอียดโปรแกรม
    รับพัฒนาแอพลิเคชั่น / เว็บ / เว็บแอพลิเคชั่น ติดต่อ บ.ดิจิตอลมาสเตอร์Home | Product & Services | News & Events | Jobs Request | Contact Us | About Us