จากการพัฒนาซอฟต์แวร์เล็ก ๆ เพื่อใช้เองในธุรกิจเล็ก ๆ ตั้งแต่ปี 2542 จนปัจจุบัน บ. ดิจิตอล มาสเตอร์ กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของไทยตัวจริง ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่ซอฟต์แวร์กราฟิก เพื่อใช้ในวงการธุรกิจถ่ายภาพ คุณจึงเชื่อมั่นได้ถึงสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา
     เราเชื่อว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการ จะทำให้เราและลูกค้าของเรา เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน

Home | Product & Services | News & Events | Jobs Request | Contact Us | About Us